All posts filed under: Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamácie

OBCHODNÉ PODMIENKY Objednávať si môžete na našej stránke na e-mail macek@maceklab.sk, kde uvediete presný názov tovaru, farbu, v pŕipade nutnosti rozmery a strih, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu, fakturačné údaje a telefónne číslo. Keď ste si nie istí vo veľkostiach oblečenia, radi vám pomôžeme! Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. 1. Predávajúci Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: – Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. – Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. – Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za: 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou. 2. Kupujúci sa zaväzuje: – Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť. – Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že …